Harrachov

POZNEJTE OKOLÍ HARRACHOVA V KAŽDÉM VĚKU

Stezky pro Best age

HARRACHOV BESTAGE

Harrachovka - velký Harrachovský okruh

Zemanský rod Harrachů pocházel z jižních Čech a jeho jméno je spojeno nejen s naším městem, ale stopy působení významného šlechtického rodu nacházíme na řadě dalších míst Čech, Moravy, Rakouska, ale i Itálie a Španělska. Z řady větví tohoto rodu byla nejvýznamnější rakouská, když původní jihočeská nedosáhla její významnosti. Byla povětšinou pouze vladyckou a krátce po dosažení hraběcího titulu Janem Jáchymem větev vymírá.

Potomci rodu působící na území Rakouska získávají na významnosti Leonhardem III., který v roce 1524 kupuje panství Rohrau nedaleko Vídně, a ten je v majetku rodu do současnosti. Pozdější pokračovatel rodu Otto Bedřich získává nejprve panství Bruck an der Leitha a v roce 1632 od svého švagra Albrechta z Valdštejnu, vévody frýdlant-ského, panství Horní Branná a Lomnice. V roce 1701 jeho syn Ferdinand Bonaventura kupuje Jilemnici a na dvě a půl století ovlivňuje rod život regionu a také Harrachova. Tato jilemnická větev postupně přebírá většinu rodového majetku i v Rakousku.

START: NORMA/ŠINDELKA
CÍL: ŠINDELKA/NORMA
DÉLKA: 6 km
PŘEVÝŠENÍ: 124 m
OBTÍŽNOST: LEHKÁ
KOČÁRKY: ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

Anenské údolí - malý Harrachovský okruh

Dnešní trasa vás zavede k oběma břehům hlavního toku, který odvodňuje kotlinu mezi Krkonošemi a Jizerskými horami. Navštívíme střední pasáž toku Mumlavy a doporučujeme využít každé příležitosti, kdy se k řece cesta přiblíží, ke krátkému či delšímu zastave-ní. Dravý tok si to jistě zaslouží. Pramení na severový-chodním svahu Kotle ve výšce 1 360 m.n.m. a ústí ve výšce 570 m.n.m., na poměrně krátkém úseku má spád takřka osm set metrů.

START: LD DELTA
CÍL: LD DELTA
DÉLKA: 3,1 km
PŘEVÝŠENÍ: 65 m
OBTÍŽNOST: Lehká
KOČÁRKY: ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

Návštěva jizerských hor

Rostoucí potřeby energií, ale i rozvinutí obchodu především s textilní, sklářskou a bižutérní produkcí stálo u záměru propojení s dolnoslezskou uhelnou pánví železnicí, ze slezské strany již před 2. světovou válkou elektrifikovanou.

START: HÁBŮV MOST
CÍL: ŽEL. STANICE MÝTINY
DÉLKA: 4,8 km
PŘEVÝŠENÍ: 168 m
OBTÍŽNOST: Střední
KOČÁRKY: NE
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

K Huťskému rybníku

Doložen je příchod další vlny příslušníků skelmistrovských rodů z nedale-kého Saska v 16. století. Výroba skla je podmíněna dostupností základní suroviny – dřeva, ale také vody. A právě proto malé rodinné sklárny za touto surovinou postupovaly podél toků výše do hor, vždy, když se vytěžily porosty v bezprostředním okolí. Pravděpodobně sklářský rod Schürerů (psáno též Schierů) podnikající v Rokytnici přešel přes Studenov jedinou tehdy využívanou stezkou přes horský hřeben do údolí Mumlavy a v druhé polovině 17. století založil sklárnu v Rýžovišti poblíž stávající lanovky na Čertovu horu.

START: Diana
CÍL: Sklárna
DÉLKA: 3,7 km
PŘEVÝŠENÍ: 92 m
OBTÍŽNOST: Lehká až střední
KOČÁRKY: Část trasy
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

K zemské hranici

Ty byly významné jak v oblasti nedaleké Jizerky, ale také mezi prameny Jizery a Labe.
Blíže k vrcholovým partiím bylo slezské panství Schaffgotschů, kteří si dělali právo na území sahající hluboko do stávajícího intravilánu Harrachova. Činili si nárok na území severně od Bílého Labe, přes Medvě-dín, ale právě také severně od Mumlavy a Jizery. Majitelé jižního podhůří hor se odkazovali na spis „O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní i příslušen-ství jich v Království Českém“, vydaný v roce 1600 místosudím království Jakubem Menšíkem z Menštejna, který umístil hranice na hřebeny. Nelze přitom zapomí-nat, že mezi léty 1269 až 1742 byly obě strany hor součástí Českého království.

START: LD Delta
CÍL: Železniční stanice Mýtinky
DÉLKA: 7,8 km
PŘEVÝŠENÍ: 280 m
OBTÍŽNOST: Střední až těžká
KOČÁRKY: Ne
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO (k LD Delta)

Hornická trasa

Dnešní toulka začíná v lokalitě Rýžoviště. Český název je odvozen od původního německého Seifenbach, oba svědčí o rýžování a hlásí se k němu v tradici i český název Ryzího potoka. Je proto dost pravděpodobné, že se ve vodoteči pokoušeli naši předci hledat zlato či stříbro.

START: Sporthotel Rýžoviště
CÍL: Autobusové nádraží
DÉLKA: 2,5 km
PŘEVÝŠENÍ: 165 m
OBTÍŽNOST: Střední
KOČÁRKY: NE
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

Standardní běžecké tratě

Není proto ani divu, že první krkonošský klub vznikl v hraběcím sídle v Jilemnici a organizované lyžování se postupně dostávalo výše do hor, aby okolo roku 1908 v našem městě založili svůj klub němečtí a také čeští lyžníci. To již byl Harrachov místem, kde byly pořádány četné závody nebo jím procházely tratě závodů celostátního měřítka, objevují se i první pokusy odvážlivců na sněhových můstcích.

START: LD Delta
CÍL: LD Delta
DÉLKA: 15 km
PŘEVÝŠENÍ: 220 m
OBTÍŽNOST: Střední až těžká
KOČÁRKY: ANO - část
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

K můstkům

Zástupci těchto zemí u příležitosti MS 1970 v Tatrách postupně vyloučili ostatní kandidáty a na doporučení zástupce NDR rozhodli o výstavbě v centru, tj. v Československu.

Volba padla nejprve právě na Tatry, ale brzy je vystřídal Špindlerův mlýn a jeho Stoh. Zásadní připomínky měla odborná lesnická scéna, ani do rodící se koncepce střediska alpského lyžování se záměr příliš nehodil. Snad právě proto nenalezla myšlenka ani odpovídajícího garanta. To bylo v systému jednotné-ho socialistického plánování nutnou podmínkou zdaru. Na urgenci FIS zástupci svazu lyžařů Bělonožník a Šablatura reagovali návštěvou tehdejšího okresního národního výboru, v jeho místopředsedovi Havlíčkovi nalezli potřebného lokálního patriota.

START: LD DELTA/LD ALFA
CÍL: LD DELTA/LD ALFA
DÉLKA: 2,8 km
PŘEVÝŠENÍ: 128 m
OBTÍŽNOST: Střední
KOČÁRKY: NE
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO (k LD Alfa)

K deskovému vodopádu

Tehdy smrk nebyl až do nadmořské výše 1 000 m.n.m. převládajícím, ale převládal zde buk lesní s vmíšeným javorem klenem, jasanem ztepilým a jilmem. Své místo zaujímala rovněž nyní vzácná jedle bělokorá, především na severní straně hor nechyběl tis červený. Poněkud níže na skalnatých ostrozích nad řekami rostla borovice lesní.

START: Norma
CÍL: Norma
DÉLKA: 5,3 km
PŘEVÝŠENÍ: 220 m
OBTÍŽNOST: Lehká až střední
KOČÁRKY: ANO - část
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

Menhirová stezka

Dnes často lidé přemýšlejí o jejich významu, je to jednoduché, jsou to energetické zářiče pracující s kosmickou energií, kterou frekvenčně transformují a vyzařují, účinky do okolí jsou harmonizační. Užitečné je v jejich blízkosti se zklidnit, uvolnit se nebo i meditovat.

START: Autobusové nádraží
CÍL: Janova skála
DÉLKA: 4,4 km
PŘEVÝŠENÍ: 355 m
OBTÍŽNOST: Střední
KOČÁRKY: ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

Včelí stezka

A protože jsme v Harrachově a osvícený pan hrabě Jan Nepomuk Harrach byl ten, kdo vymohl pro Čechy v roce 1864 první včelařský spolek v Chrudimi a následně se v roce 1872 sám stal předsedou nově ustanoveného Ústředního včelařského spolku pro Čechy, tak bylo jasné, koho jméno stezka ponese.

START: Most přes Mumlavu, autobusové nádraží
CÍL: Pension Renáta Rýžoviště
DÉLKA: 3,5 km
PŘEVÝŠENÍ: 130 m
OBTÍŽNOST: Střední
KOČÁRKY: Pro 2/3 trasy ano
VYUŽITÍ HARRABUSU: Částečně ANO

S Liškou k Mumlavskému vodopádu

V mikroregionu máme takových vodopádů na tucet, další jsou poblíž v přeshraniční Szklarské Porebě (nejznámější na Kamienczyku a na Szklarce). Pěšky snadno zvládnete návštěvu nejvyššího krkonošského Pančavského vodopádu (162 m). Mezi vodopády patří Pilařova kaskáda, poblíž leží i nejmenší Pilařský vodopád (místními také nazývaný Cikánský), také vodopád Kamenice je známější pod místním názvem Deskový (Plattenfal), další vodopády jsou v horních partiích Mumlavy a jejich dvou zřídel Velké a Malé Mumlavy. Na cestě Jizerským dolem do soused-ní Rokytnice míjíme další: kaskády Dlouhého potoka, vodopády Klokotivého potoka a Prudkého ručeje.

START: Šindelka
CÍL: Šindelka
DÉLKA: 2,1 km
PŘEVÝŠENÍ: 85 m
OBTÍŽNOST: Lehká
KOČÁRKY: ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

Naučná stezka Rybárna

Následovalo období, kdy panstvo rybníky rušilo či spolu s potoky dávalo do pachtu. Hrabě Harrach se v roce 1873 k tradici cílevědo-mého zarybňování horských toků vrací a zakládá rybárnu, jež dala jméno i naší stezce, která obkružuje využité území pro chov pstruhů...

Na této stezce můžete najít odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s návštěvou Harrachova napadnou, ať už se týkají možnosti trávení volného času, historie, přírody či ochránce hor – jemnostpána Krakonoše.

START: Hotel Resident
CÍL: Železniční stanice Mýtiny
DÉLKA: 1 km
PŘEVÝŠENÍ: 28 m
OBTÍŽNOST: Lehká
KOČÁRKY: Částečně ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

REZERVACE

Zarezervujte si pobyt
v našem hotelu

MENU

Rezervujte si pobyt

ON-LINE
RESERVIERUNG

ANREISE:
ABREISE:
ERWACHSENE:
KINDER (UNTER 15 JAHRE):
PROMOKODE:

DIE GÜNSTIGSTEN ZIMMERPREISE!

DIE GÜNSTIGSTEN ZIMMERPREISE!

FLEXIBLE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

FLEXIBLE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

ON-LINE
REZERVACE

DATUM PŘÍJEZDU:
DATUM ODJEZDU:
POČET DOSPĚLÝCH:
DĚTI (DO 15 LET):
PROMO KÓD:

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY POKOJŮ!

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY POKOJŮ!

fLEXIBILNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ!

fLEXIBILNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ!