Novinky

Aktuální informace nejen z našeho hotelu, ale i Harrachova a jeho okolí.

Včelí stezka
srpen
05

Po pár desítkách let bylo v Harrachově obnoveno včelaření. Sešla se parta nadšenců, tak si rovnou udělali včelí naučnou stezku.

... více informací
Menhirová stezka

Menhir (z bretonštiny) je kamenný blok svisle zasazený do země. Někdy tvoří řady (alignement) nebo kruhy (kromlech). Vznikají od pozdního neolitu v dobách, kdy jsou lidé schopni vycítit a využít jejich funkci.

... více informací
K deskovému vodopádu

Dnešní trasa vás zavede nejhlouběji do krkonošských lesů, a navíc je poznávací část spojena s ukázkami věčného boje s dravou silou horských potoků, ručejů a bystřin, jakou je tok Kamenice, který doprovází celou dnešní vycházku. Přestože trasa dnes vede lesem, který ani zdaleka není jednotvárný a vedle převládajícího smrku podél vodního toku objevíte i některé listnáče, je dnešní les vzdálen onomu původnímu, lidskou činností nedotčeného.

... více informací
K můstkům
srpen
05

Milda Bělonožník český předseda komise pro výstavbu můstků Mezinárodní lyžařské federace FIS doporučil výstavbu v pořadí šestého můstku v letech na lyžích (po Planici – SLO, Kulmu – AUT, Oberstdorfu – GER, Vikersundu – NOR a Ironwoodu – USA) a součas-ně navrhl, aby byl postaven v tehdejších „lidově-demo-kratických“ státech.

... více informací
Standardní běžecké tratě

Tentokráte vstupujeme do království nejstarší disciplíny lyžování, které je synonymem Harrachova. A opět na počátku musíme zmínit jméno Jana Harracha, který byl vedle pražského lyžníka Roslera-Ořovského a štěpanického učitele Buchara tím, kdo se zasloužil o vznik českého lyžování. Na rozdíl od později jmenova-ných bylo jeho přednostním zájem využití „zahnutých prkének“ pro pohyb lesnického personálu po zasněže-ných horách.

... více informací
Hornická trasa
srpen
05

Byli to právě hledači drahokamů a drahých kovů, kteří se vedle sběračů léčivých bylin vydávali nejhlouběji do pohraničních hor. A nejen oni. Dnes se dostanete také k Mumlavě, kde byl nalezen meč uložený ve sbírkách vrchlabského muzea. Je datován z doby husitství. To je však souvislost se středověkou přeshra-niční obchodní stezkou, a nikoliv hornictvím.

... více informací
K zemské hranici

Krkonoše byly sice rozděleny mezi šlechtu českými králi již dříve, dlouho však neměly přesné hranice vytýčeny. Teprve když si potencionální majitelé začali uvědomovat význam bohatství lesů, ať již dřeva nebo zvěře, docházelo k vytyčování hranic a tím i sporům.

... více informací
K Huťskému rybníku

Sklářství patří neopominutelně do historie Krkonoš a Jizerských hor. Již ve 14. století existovala sklárna v nedalekých Sklenařících a v roce 1366 je připomíná-na sklárna v dnes polské Szklárské Porebě, obě pravděpodobně benátské tradice.

... více informací
Návštěva jizerských hor

Železné dráze nelze upřít rozhodující význam při rozvoji hospodářství 19. století, tehdy se stalo souměstí Liberec-Jablonec nejvýznamnější průmyslovou oblastí Rakousko-Uherska. Dokladem toho jsou honosné čtvrti obou měst, které nechybí v žádném almanachu architektury.

... více informací
Anenské údolí - malý Harrachovský okruh

Dnešní trasa vás zavede k oběma břehům hlavního toku, který odvodňuje kotlinu mezi Krkonošemi a Jizerskými horami. Navštívíme střední pasáž toku Mumlavy a doporučujeme využít každé příležitosti, kdy se k řece cesta přiblíží, ke krátkému či delšímu zastavení.

... více informací
Harrachovka - velký Harrachovský okruh

Zemanský rod Harrachů pocházel z jižních Čech a jeho jméno je spojeno nejen s naším městem, ale stopy působení významného šlechtického rodu nacházíme na řadě dalších míst Čech, Moravy, Rakouska, ale i Itálie a Španělska.

... více informací
Krkonošské klání

Ranč na Kopečku pořádá 12. ročník parkurových a westernových závodů - Krkonošské klání.

... více informací
Krkakonošův cyklomaraton

Po velmi vydařeném prvním ročníku KRAKONOŠOVA CYKLOMARATONU už nyní pilně pracujeme na jeho druhém pokračování! Pro rok 2015 jsme zachovali srpnový termín. Závod se letos uskuteční v sobotu 1. srpna... A máme novinky!

... více informací
Porciunkule v Hostinném

Původně františkánská slavnost je v Hostinném pořádána nepřetržitě už od roku 1684.

... více informací
Evropský sraz majitelů vozů Aero Harrachov

V Harrachově budou o posledním prázdninovém víkendu k vidění desítky historických aut značky Aero.

... více informací
Krkonošská kuchyně a speciality

Nejezte nic předem, jinak neochutnáte všechny dobroty v Rokytnici nad Jizerou.

... více informací
Svatoanenské dřevosochání

Svatoanenské dřevosochání, proběhne v termínu 22. - 25. července a budou při něm v areálu pensionu Bílá Voda vznikat za mocného řevu motorových pil, dlát a rukou šikovných dřevosochařů pravá umělecká díla na téma bájné postavy našich hor - Krakonoše.

... více informací
7 věcí, které musíte vědět o závodu Red Bull 400

Praha, 7. července 2015 - Nejtvrdší závod se blíží rychlostí blesku. Již 15. srpna 2015 si na harrachovském skokanském můstku K120 změří síly nejlepší běžci z Česka i zahraničí. Individuální kategorie jsou již beznadějně naplněné, ale najdou se ještě odvážlivci, kteří postaví svou čtyřčlennou štafetu? Na akci se stojí vypravit i v roli diváka, protože závodníci bojují na doraz. Tady je pár zajímavých informací, které vás přesvědčí.

... více informací
Harrachovské pivní slavnosti

Slavnost plná nejen senzačního harrachovského piva...

... více informací
Den krkonošských řemesel našich předků

Tradiční akce v tkalcovském muzeu, kdy lektoři předvádějí a vyučují po celém areálu lidová řemesla.

... více informací
Další stránky