Standardní běžecké tratě

Standardní běžecké tratě

05.08.2015

  • Místo konání: Harrachov

Není proto ani divu, že první krkonošský klub vznikl v hraběcím sídle v Jilemnici a organizované lyžování se postupně dostávalo výše do hor, aby okolo roku 1908 v našem městě založili svůj klub němečtí a také čeští lyžníci. To již byl Harrachov místem, kde byly pořádány četné závody nebo jím procházely tratě závodů celostátního měřítka, objevují se i první pokusy odvážlivců na sněhových můstcích.

START: LD Delta
CÍL: LD Delta
DÉLKA: 15 km
PŘEVÝŠENÍ: 220 m
OBTÍŽNOST: Střední až těžká
KOČÁRKY:  ANO - část
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

Běžecké lyžování a organizované lyžování vůbec tak bylo stejně jako běžný život v Harrachově provázeno soupeřením obou národností, z nichž ta německá přes veškeré úsilí Národní jednoty severo-české (NJS) i hrabat z Harrachu byla dlouho majoritní. Setkávaly se zejména při místních závodech, ale soupeřily odděleně při celostátních přeborech. Co se sportovišť týká, je to nejzřejmější při výstavbě můstků s umělou konstrukcí nájezdu či dopadu, kdy na pozemku na Čertově hoře věnovaném hraběnkou Karolínou z Harrachu první můstek staví německý hotelier Erlebach – otevřen je závodem v lednu 1920. Čeští sportovci reagují za podpory státu, na pozemku státních lesů staví můstek, který byl otevřen závody konanými u příležitosti pražského kongresu FUIS v únoru 1923.

České lyžování a český spolkový život v Sudetech se neobešel bez podpory z vnitrozemí. V naší obci to byla především Národní jednota severočeská, Skiklub Himalaja z Mladé Boleslavi a zmíněný Jan Buchar. Účastnili se založení místního spolku NJS, který v roce 1905 pořádal v obci první český ples. Buchar pak na četných besedách získával prostředky na činnost Sáňkařského a turistického kroužku při NJS, a není proto divu, že nově založený lyžařský klub přijal jeho jméno do názvu – Lyžařsko-turistický Bucharův klub.
Ale vraťme se k běžeckému lyžování. To dlouho nedisponovalo stabilními lyžařskými tratěmi. První závody byly často organizovány tak, že bylo určeno místo obrátky, kupř. nedaleká Jizerka, při cestě tam se střídali závodníci v „prošlapávání“ stopy a závodilo se až při cestě zpět. A pak společně Češi i Němci skončili na vydatné polévce u „Erlebachů“…
Až teprve idea setkání nejlepších lyžařů při mistrovství světa v klasickém lyžování po úspěšném MS v letech na lyžích na počátku osmdesátých let dala vzniknout dvěma okruhům běžeckých stop, které splňují náročná kritéria a získaly homologaci lyžařské federace FIS. A tak i když se dosavadní pokusy získat MS v klasickém lyžování odrazily pouze v jeho juniorské variantě v roce 1993, naděje, že stejně jako v roce 1923 v Harrachově přivítáme špičku klasického lyžování, žije.

 

zpět