K zemské hranici

K zemské hranici

05.08.2015

  • Místo konání: Harrachov

Ty byly významné jak v oblasti nedaleké Jizerky, ale také mezi prameny Jizery a Labe.

START: LD Delta
CÍL: Železniční stanice Mýtinky
DÉLKA: 7,8 km
PŘEVÝŠENÍ: 280 m
OBTÍŽNOST: Střední až těžká
KOČÁRKY: Ne
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO (k LD Delta)

Blíže k vrcholovým partiím bylo slezské panství Schaffgotschů, kteří si dělali právo na území sahající hluboko do stávajícího intravilánu Harrachova. Činili si nárok na území severně od Bílého Labe, přes Medvě-dín, ale právě také severně od Mumlavy a Jizery. Majitelé jižního podhůří hor se odkazovali na spis „O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní i příslušen-ství jich v Království Českém“, vydaný v roce 1600 místosudím království Jakubem Menšíkem z Menštejna, který umístil hranice na hřebeny. Nelze přitom zapomí-nat, že mezi léty 1269 až 1742 byly obě strany hor součástí Českého království.

Hranice panství vždy respektovaly hranice církevních diecezií, proto k potvrzení nároků šlechty z jihu hor došlo v roce 1684 při vysvěcení pramene Labe královéhradeckým biskupem. To však bylo pouze potvrzením, ale teprve v roce 1710 pod gescí královského zmocněnce hraběta Salma došlo k upřesnění hranic. Harrachové získali sice Čertovu louku severně od Špindlerova Mlýna, ale byli nuceni přenechat Schaffgotschům jizersko-horský výběžek mezi Jizerou a Milnicí. Dle ústního podání se o posun hranice do poloviny úbočí Tkacka Gory a tím odsunutí od toku Milnice zasloužil hraběcí hajný Sacher. Schaffgotschům se však podařilo Sachra zajmout a uvěznit na nedalekém Chojniku na druhé straně hor. Rodina mu však propašovala do vězení provaz a pilník. Provaz byl však krátký a při pádu si Sacher zlomil nohu, přesto se za pomocí přátel dostal zpět na panství Harrachů. Hrabě mu slíbil do vlastnictví, v domnění, že se zlomenou nohou se jen obtížně pohybuje, území, které obejde za hodinu. Synové mu však pomohli a Sachrové obešli a získali celou stávající Soudní stráň…
Harrachov však díky i takto upravené hranici neměl možnost na svém území získat přístup k železnici. Zastávka označovaná jako Harrachsdorf-Neuwelt byla na německém, později polském území a k návštěvě byla nutná propustka. Nejbližší zastávkou tak dlouho byl sousední Kořenov. Teprve po 2. světové válce došlo ke směně území s Polskem a Harrachov získal prostor Mýtin a vlastní železniční zastávku. A také definitivní zemskou hranici, ke které se dnes stále blížíte.

 

zpět