K Huťskému rybníku

K Huťskému rybníku

05.08.2015

  • Místo konání: Harrachov

Doložen je příchod další vlny příslušníků skelmistrovských rodů z nedale-kého Saska v 16. století.

START: Diana
CÍL: Sklárna
DÉLKA: 3,7 km
PŘEVÝŠENÍ: 92 m
OBTÍŽNOST: Lehká až střední
KOČÁRKY: Část trasy
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

Výroba skla je podmíněna dostupností základní suroviny – dřeva, ale také vody. A právě proto malé rodinné sklárny za touto surovinou postupovaly podél toků výše do hor, vždy, když se vytěžily porosty v bezprostředním okolí. Pravděpodobně sklářský rod Schürerů (psáno též Schierů) podnikající v Rokytnici přešel přes Studenov jedinou tehdy využívanou stezkou přes horský hřeben do údolí Mumlavy a v druhé polovině 17. století založil sklárnu v Rýžovišti poblíž stávající lanovky na Čertovu horu.

 A opět vyčerpané zásoby dřeva v okolí přinutily sklářské mistry k hledání nového vhodného místa k dalšímu podnikání. To nalezli v lokalitě tehdy nazvané Nový les na místě, kde dnes své výrobky vyrábí nejdéle fungující sklárna v Čechách. Dnešní název osady pravděpodobně vznikl přesmyčkou v místním německém dialektu (Neu Wald – Nový les / Neu Welt – Nový Svět).
Nastoupit můžete na trasu třeba od Hábova mostu, ale doporučujeme zvolit jako nástupní místo penzion Diana na Sachrově kopci, právě z něho se vám nabízí nejkrásnější pohledy na vrcholy hor v okolí harrachovské kotliny, při dobré viditelnosti lze dohlédnout až na Labskou louku. Dále se vydáváme do areálu biatlonové střelnice, asfaltové kolečko však brzy opouštíme a po překřížení Milnice po provizorním mostku se dostáváme po úzké pěšině k jednomu z původních pstružích rybníčků nedávno obnoveného pracovníky KRNAP. A dál do mírného kopce k náhonu, který pohání transmisi oživující sklářské stroje zmíněné sklárny.
Pohodlná lesní cesta podél náhonu nás vede hlouběji do lesa a brzy se dostáváme k cíli putování, k tajemné-mu Huťskému rybníku. Býval také označován jako Černý a nejednou byl využit nešťastníkem, který již nenacházel důvod k dalšímu životu. Rybník míjíme a pokračujeme dál podél náhonu až k státní hranici, kde tok Milnice opouští území České republiky. Zde se trasa prudce stáčí a za pozvolného stoupání se vrací zpět. K tomu využíváme Staré celní cesty, spojené s historií sklářství po obou stranách hor. Právě po ní probíhal také obchod mezi naší zemí a Slezskem. Po ní bychom se dostali také k dalším dnes již zaniklým sklárnám v Karlstalu (Orle) a zmíněné Szklarské Porebě.
Stará celní cesta spolu s cestou podél náhonu je ideální také pro procházku s kočárkem a přivede nás zpět do centra městské části Nový Svět. Ale nejprve v Huťském koutu míjíme vpravo na louce dům č.p. 87, kde se v roce 1800 narodil nejvýznamnější český rytec skla 19. století Dominik Biman. Daleko více se o historii, úspěších novosvětské sklárny i její stávající produkci dozvíte v muzeu, u kterého dnešní toulka končí. Návštěvu si zaslouží sousední kaplička sv. Alžběty se skleněným zvonem.

 

zpět