Harrachovka - velký Harrachovský okruh

Harrachovka - velký Harrachovský okruh

05.08.2015

  • Místo konání: Harrachov

Z řady větví tohoto rodu byla nejvýznamnější rakouská, když původní jihočeská nedosáhla její významnosti. Byla povětšinou pouze vladyckou a krátce po dosažení hraběcího titulu Janem Jáchymem větev vymírá. Potomci rodu působící na území Rakouska získávají na významnosti Leonhardem III., který v roce 1524 kupuje panství Rohrau nedaleko Vídně, a ten je v majetku rodu do současnosti. Pozdější pokračovatel rodu Otto Bedřich získává nejprve panství Bruck an der Leitha a v roce 1632 od svého švagra Albrechta z Valdštejnu, vévody frýdlant-ského, panství Horní Branná a Lomnice. V roce 1701 jeho syn Ferdinand Bonaventura kupuje Jilemnici a na dvě a půl století ovlivňuje rod život regionu a také Harrachova. Tato jilemnická větev postupně přebírá většinu rodového majetku i v Rakousku.

START: NORMA/ŠINDELKA
CÍL: ŠINDELKA/NORMA
DÉLKA: 6 km
PŘEVÝŠENÍ: 124 m
OBTÍŽNOST: LEHKÁ
KOČÁRKY: ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: NE

Z bohaté galerie významných hodnostářů rakouského císařství, diplomatů, důstojníků, ale také podnikatelů, novátorů a hybatelů společenského života zmiňme Jana Nepomuka. Spřízněn díky manželce se staročeským rodem Lobkowiců získává důslednou českou výchovu a patří k největším obrozencům 19. století. Zastupuje Čechy v rakouském parlamentu a říšské radě, pro svoji činnost, kdy zakládá spolek Komenský a českou školu ve Vídni, je nazýván českým Honzou. Angažuje se v činnosti Hospodářského spolku východních Čech, je předsedou spolku organizujícího český mezinárodní obchod, ale také kupř. předsedá spolku včelařů. Podporuje jako kurátor Matici českou, konkrétně kupř. K. J. Erbena a časopis Živa, je aktivní podporovatel výstavby Národního divadla a předsedá společnosti pro založení muzea (nyní Národního). Zasloužil se o rozvoj průmyslu v našem regionu.
Působení rodu v Čechách ukončila 2. světová válka, Štěpánka, vdova po dalším harrachovském Janovi, který ve 2. světové válce jako řidič podlehl zranění 12. 5. 1945, byla odsunuta s nezletiletými Ferdinandem a Johanou z rodového sídla zámku Hrádku u Nechanic bez majetku, přestože nebylo známo aktivní přihlášení rodiny k nacismu (na rozdíl od některých příbuzných). Ferdinand zahynul v roce 1961 při automobilové nehodě, dcera Johanna se vdává za Eberharda von Waldburg zu Zeil und Trauchburg. Štěpánka s dcerou a vnoučaty navštívila na počátku devadesátých let Harrachov a také s ohledem na rodinnou tragédii (hlavní větev vymřela po meči a s dalšími příbuznými není v ideální vztahu) vyslovila souhlas s tím, aby Harrachov použil hraběcí erb jako městský znak.
Přestože má okruh doporučená nástupní místa, na pohodlnou kočárkovou lze nastoupit kdekoliv. Vede po úbočí severních kopců Bílý vrch a Jakšín a využívá jak jinak než Harrachovu cestu, jejíž další směřování vede podél Mumlavy k Labské boudě a do Špindlerova Mlýna a která byla vedle aktivit rakouského turistického spolku první českou turistickou cestou Krkonoš.
Na trase poblíž radnice objevíte jednu zajímavost – rozcestník, repliku dřevořezby Helmuta Benny. Tento místní rodák (narodil se v nedalekém Lesním zátiší, č.p. 144) nebyl pouze autorem originálních rozcestníků v nedaleké Szklarské Porebě, ale patřil k významným sochařům německého meziválečného období. Věnoval se zejména výzdobám krematorií, sakrální tvorbě a také realizaci náhrobních kamenů.

 

zpět