Anenské údolí - malý Harrachovský okruh

Anenské údolí - malý Harrachovský okruh

05.08.2015

  • Místo konání: Harrachov

Dravý tok si to jistě zaslouží. Pramení na severový-chodním svahu Kotle ve výšce 1 360 m.n.m. a ústí ve výšce 570 m.n.m., na poměrně krátkém úseku má spád takřka osm set metrů.


START: LD DELTA
CÍL: LD DELTA
DÉLKA: 3,1 km
PŘEVÝŠENÍ: 65 m
OBTÍŽNOST: Lehká
KOČÁRKY: ANO
VYUŽITÍ HARRABUSU: ANO

Její krkonošské přítoky tvoří zejména Vosecký a Hraniční potok, Lubošská bystřina, Orlí ručej, Ryzí potok, Bílá voda a Kamenice. A mezi posledními dvěma jmenovanými se budeme pohybovat. Mumlava však sbírá i vody Jizerských hor, a to díky Milnici, která je jedinou řekou v regionu, jež pramení na území soused-ního Polska. Tvoří také orografickou hranici mezi Jizerskými horami a Krkonošemi a tím dělí Harrachov na dvě nestejně velké části patřící jednak do Krkonoš a jednak do Jizerských hor.
Mumlava vtéká u Mýta do Jizery a spojené vody protékají k jihu hluboce zaříznutým údolím, dlouho obtížně přístupným. Také zde můžeme nalézt obří hrnce a úsek je hojně využíván vodáky v jarním období.
První zastavení můžete věnovat lokalitě šafránu bělokvětého Heufelova poblíž stanice lanovky. Na začátku jara tu rozkvétají tisíce bílých květů, které nejsou v přírodě Krkonoš původním druhem. Na lokalitu se pravděpodobně rozšířily ze zahrad v okolí. Původně pochází z Alp, kde je zastoupen hojně. Dalším místem, které láká k zastavení, je pramen sv. Jána s rekonstruovanou sochou sv. Jana Nepomuckého. Uranový průzkum v druhé polovině minulého století prokázal, že se jedná o pramen se zvýšenou radioaktivitou, mnozí považují vodu za léčivou a další jsou přesvědčeni, že čaj uvařený z této vody nemá konkurenci. A tak často u pramene zastihnete místní s nádobou na vodu…
Již v zapomnění zapadla tradice harrachovského i kořenovského lázeňství, které se nachází v blízkém sousedství. To zdejší má pouze krátkou historii násilně přerušenou 2. světovou válkou. Lázeňský dům byl vybudován v osmde-sátých letech 19. století Fr. Schierem v Zákoutí a nabízel rašelinné koupele a zábaly. O renomé svědčí také to, že lázně navštěvovala řada významných osobností, kupř. rodina známého právního historika a syna básníka Jaromíra Čelakovského. V meziválečném období byly nabízeny uhličité, jodové a jehličnaté koupele a návštěva byla doporučována na posílení srdeční činnosti s příznivým vlivem na tvorbu krve a léčení respiračních chorob.
Pokud vás nezláká naučná stezka Rybárna, se kterou se krátce spojíte, neměli byste vynechat jeden z chovných rybníčků, který dal stezce jméno a je další vzpomínkou na působení hraběcího rodu Harrachů. Soustava několika rybníčků byla vybudována v roce 1873 a každoročně bylo do horských toků vypouštěno na 150 000 ks pstruží násady a až 20 000 násady malých lipanů. Chovu ryb se ostatně věnovaly podrobné hospodářské instrukce harrachovské-ho panství, které ukládaly potřebnou péči stavu toků a rybníků i chovu ryb.
Trasa se pak vrací po druhé straně Mumlavy a zavede vás do míst, kde v zimním období zápolí bežci na lyžích na mezinárodně uznaných běžeckých stopách. Ostatně běžecké lyžování bylo disciplínou, které se od počátku 20. století věnovali závodníci obou prvních lyžařských klubů v Harrachově, německého HDW a českého LTBK.

 

zpět